بروزرسانی: 9:22:25 1398/04/26 مشاوره و ارتباط با خانواده

خدمات مشاوره ای و ارتباط با خانواده موسسه

مواجهه با مسائل مختلف زندگی فردی ، خانوادگی، اجتماعی ، تحصیلی، مذهبی ، حقوقی و .... اغلب چالش برانگیز و همراه با احساس نارضایتی ، سردرگمی ، اضطراب، استیصال و درماندگی است.  همه ما به تجربه  دریافته ایم که به تنهایی قادر به ساماندهی مسائل مختلف زندگی نیستیم. گاهی ممکن است به منظور حل مشکل، از راهنمایی خانواده، دوستان و اطرافیان بهره مند شویم، اما دریافت کمک تخصصی، کنترل بهتر و سریع تر مشکل را با احتمال خطای کمتر میسر می¬سازد.
 ورود به دانشگاه و شروع دوره دانشجویی، به دلیل تغییرات عمده ای که درعرصه های مختلف زندگی برای فرد به وجود می آورد، معمولاً تنش آور است و گاهی ممكن است دسترسی نداشتن به منابع حمایتی مطمئن، بحران هایی را برای دانشجو بوجود آورد.
 مرکز مشاوره دانشجویی موسسه آموزش عالی هدف، با توجه به ضرورت های فوق و با هدف کمک به چنین مواردی در مهر ماه سال 1385 فعاليت خود را در مجموعه معاونت دانشجويي و فرهنگي آغاز نمود و در حال حاضر خدماتي را در زمينه مشاوره،برنامه ریزی درسی،تحصیلی ، رفتاری ،روان درمانی و  ارتباط با خانواده دانشجویان و بهداشت به دانشجويان ارائه مي نماید.

برنامه هفتگی دفتر مشاوره و ارتباط با خانواده موسسه

 در سال تحصیلی  00 00

 

ردیف

نام مشاور

روز

ساعت حضور

نوع مشاوره

1

000

000

000

000

2

000

000

000

000

 

 شماره تماس دفتر مشــاوره و ارتباط با خـانواده موسسه   3- 33033971-011  داخـلی  116  می باشد

رفتن به بالای صفحه