اطلاعیه

اطلاعیه تمدید زمان انتخاب واحد نیمسال 972 ( مهم )

اطلاعیه تمدید زمان انتخاب واحد نیمسال 972 ( مهم ) پیرو درخواستهای مکرر دانشجویان عزیز، انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی98-97 (972) تا روز سه شنبه مورخ 30 بهمن ماه سال جاری تمدید گردیده است. شایان ذکر است ، این تاریخ قابل تمدید نبوده و دانشجویانی که تا تاریخ مذکور انتخاب واحد ننمایند. دانشجوی منصرف از تحصیل محسوب و مطابق مقررات آموزشی مربوطه با افراد ذیربط رفتار خواهد شد. امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی موسسه
1397/11/15

دروس ارائه شده در نیمسال 972

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 (972)
1397/11/04

زمان تجدید نظر و رسیدگی به اعتراضات نمرات دانشجویان ترم 971

ردیف استاد درس روز تاریخ ساعت مکان 1 استاد هادی یزدانی ذخیره و بازیابی اطلاعات سه شنبه 97/10/18 13:45 الی 14:45 طبقه 1 2 استاد انوری VHDL چهارشنبه 97/10/26 8:00 الی 9:00 طبقه 1 3 استاد یاسری سیستمهای دیجیتال 2 سه شنبه 97/10/18 16:00 الی 17:00 طبقه 5 4 استاد رستمی شبیه سازی و نظریه زبانها و ماشینها یکشنبه 97/10/23 9:00 الی 10:00 طبقه 1 5 دکتر یزدانی ریاضی عمومی 1 سه شنبه 97/10/18 10:00 الی 11:0 ...
1397/10/15
رفتن به بالای صفحه