امور فارغ التحصیلی فقط در روزهای سه شنبه و چهارشنبه با تعیین وقت قبلی از طریق ایمیل o.f.t@hadaf.ac.ir  امکان پذیر می باشد.

اخبار موسسه آموزش عالی هدف - کد خبر : 291 مورخ:[1390-09-06 00:00:00]

»
»برگزاری کلاس های تئوری تربیت بدنی دختران
چاپ این صفحه

بسمه تعالی

مؤسسه آموزش عالی هدف


کلاسهای دروس تئوری تربیت بدنی مربوط به دانشجویان دختر از روز دوشنبه 7 آذرماه 90 در سه گروه به شرح زیر برگزار می­ گردد.
گروه1: دوشنبه­ ها ساعت 12 تا 13:30
گروه2: دوشنبه­ ها ساعت 13:30 تا 15
گروه3: دوشنبه­ ها ساعت 17 تا 19


                                                                                                                                          امور خدمات آموزشی