بروز رسانی: 1396/11/25 مدیریتمقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

ردیف

عنوان رشته

گرایش

چارت رشته

سرفصل دروس

1

مدیریت فناوری اطلاعات

-

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

 
مقطع کاردانی پیوسته

ردیف

عنوان رشته

گرایش

چارت رشته

سرفصل دروس

1

امور اداری

-

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

 رفتن به بالای صفحه