1523 اطلاعیه جدید - تمدید زمان انتخاب واحد نیمسال 971 ( مهم )

بسمه تعالی

پیرو درخواستهای مکرر دانشجویان عزیز ، انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 ( 971 ) تا روز شنبه مورخ 7 مهر ماه سال جاری تمدید گردیده است. شایان ذکر است ، این تاریخ قابل تمدید نبوده و دانشجویانی که تا تاریخ مذکور انتخاب واحد ننمایند. دانشجوی منصرف از تحصیل محسوب و مطابق مقررات آموزشی مربوطه با افراد ذیربط رفتار خواهد شد.

امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی موسسهتاریخ انتشار: 11:12:7 1397/07/02
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه